Latar Belakang Perang Khandaq (1)

Kaum Bani Al Nadir dan Bani Wa'il mengajak orang Quraish bersekutu melawan Nabi Muhammad SAW. Salah satu suku yang turut serta dalam persekutuan ini adalah Suku Ghatafan. Mereka bersama-sama menuju Madinah. Mengetahui ini Nabi bersama kaum muslimin menggali parit atas usulan Salman Al Farisi. Seperti itulah persiapan umat muslimin untuk menghapi perang Khandaq.
(ARV)

ADVERTISEMENT
VIDEO SIRAH NABAWIYAH LAINNYA
MORE
HOT VIDEO
ADVERTISEMENT

Tue , 18-12-2018